Dret de Família


El Dret de família és el conjunt de normes jurídiques que regulen les relacions personals i patrimonials dels membres que integren la família, entre si i respecte de terceres persones.

Part de la doctrina considera el Dret de família com una branca autònoma del Dret Civil caracteritzat especialment per establir una sèrie de drets i obligacions recíproques per a cadascun dels membres de la família i regular les causes i els efectes de les situacions de ruptura matrimonial o de la parella.

És conegut per tots que les situacions de crisis matrimonials o de parella provoquen situacions angoixats i incòmodes per les persones afectades. És per això que a Morera Advocats oferim un servei d’atenció continuada durant tot el procés de separació o divorci així com un tracte professional i compromès en la defensa dels interessos dels clients i tot dirigit a resoldre des del punt de vista legal amb la major eficàcia possible la situació de crisis

A Morera Advocats ens encarreguem dels procediments de separació i divorci tant sigui de mutu acord com contenciós, així com de tots els efectes jurídics que se’n deriven amb uns honoraris ajustats a la complexitat del cas i a les necessitats del client.

- Assessorament i direcció de la negociació del conveni regulador en els procediments de separació i divorci de mutu acord entre el cònjuges.
- Assessorament i direcció tècnica del procediment judicial de separació i divorci tant contenciós com de mutu acord.
- Execució de resolucions dels Jutjats de Família en matèria de separació i divorci, tant de mutu acord com contenciós.

TRUQUI’NS SENSE CAP COMPROMÍS AL TELÈFON 93.215.30.20 O COMPLIMENTI EL FORMULARI QUE TROBARÀ A LA PESTANYA “CONTACTE” I ENS POSAREM EN CONTACTE AMB VOSTÈ .