APTITUD DEL TESTIMONI DE LA VÍCTIMA

El fonament de la doctrina sobre la aptitud del testimoni de la víctima per a enervar, sense cap altra prova, la presumpció d'innocència, no es dona en aquest cas, al no concorre la situació d'intimitat.

II. Doncs bé, el fonament de la doctrina sobre l'aptitud del testimoni de la víctima per enervar, sense cap altra prova, la presumpció d'innocència, no es dona en aquest cas. El fonament rau en la necessitat d'evitar la impunitat de delictes comesos en àmbits d'intimitat, respecte dels quals, i precisament pel marc especial en què es produeixen, no és possible cap altra prova que la declaració de la víctima, com recorda la recent STS 418/2013, de 16 de maig, al fonament de dret primer 2 del qual es diu "por lo que se refiere a la declaración de la víctima, debe recordarse, como hace la STS nº 409/2004, de 24 de marzo (RJ 2004, 2812), la oportuna reflexión de esta Sala (STS de 24 de noviembre de 1987, nº 104/02 de 29 de enero y 2035/02 de 4 de diciembre) de que nadie debe padecer el perjuicio de que el suceso que motiva el procedimiento penal se desarrolle en la intimidad de la víctima y del inculpado, so pena de propiciar situaciones de incuestionable impunidad."

Aquesta situació d'intimitat no concorre en aquest cas perquè, segons expliquen les dues parts en l'acte de judici oral, quan succeïren els fets denunciats hi eren presents les corresponents parelles de la denunciant i la denunciada, testimonis que haurien d'haver proposat les acusacions, a les quals correspon la càrrega de la prova dels fets imputats, i que no proposaren quan això era perfectament possible, almenys, en relació a la parella de la pròpia denunciant. Per tant, en el cas que ens ocupa, existeix la possibilitat d'aportar altres proves de càrrec, com era la testifical de les parelles de les dues parts, entenc que la simple declaració de la denunciant no és prova de càrrec suficient enervar la presumpció d'innocència que empara a tota persona acusada de la realització de qualsevol il·lícit penal, per tal qual cosa, en el cas examinat, es constata que s'ha produït una vulneració del esmentat principi constitucional que ha de motivar la revocació de la sentència condemnatòria dictada contra l'ara recurrent, i, conseqüentment, s'ha d'absoldre a la mateixa del delicte lley pel qual fou condemnada en la sentència ara revocada.

Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, Secció 22ena, de 24 de novembre de 2017.

Revista Jurídica de Catalunya, 2018.

 

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/home/sys/phpfarm/inst/php53/lib/php/extensions/ming.so' - libming.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: