Dret Administratiu i contenciós-administratiu


El Dret Administratiu és el conjunt de normes jurídiques que regulen l’organització, funcionament i atribucions de l’Administració Pública en les seves relacions amb els particulars i amb altres administracions públiques.

Davant d’una situació de funcionament normal o anormal d’una Administració Pública de la que se’n derivin danys pel ciutadà, aquest pot acudir a la via administrativa per a reclamar una indemnització i, si no rep cap resposta o aquesta no és satisfactòria pels seus interessos, pot acudir a la via contenciosa-administrativa davant dels Tribunals per tal d’obtenir la satisfacció pretesa.

A Morera Advocats ens fem càrrec de les reclamacions dels particulars contra les Administracions Públiques amb el ferm compromís de treballar de la manera més diligent i professional per a defensar els interessos dels nostres clients.

Els honoraris a Morera Advocats sempre seran ajustats a les circumstàncies que presenti el cas concret i les necessitats del nostre client.

A Morera advocats oferim, entre d’altres, els serveis següents:

- Estudi i formulació de la reclamació contra l’Administració per la seva responsabilitat patrimonial (responsabilitat civil de l’Administració Pública.)
- Estudi i direcció de la reclamació judicial contra l’Administració Pública per la seva responsabilitat patrimonial.

TRUQUI’NS SENSE CAP COMPROMÍS AL TELÈFON 93.215.30.20 O COMPLIMENTI EL FORMULARI QUE TROBARÀ A LA PESTANYA “CONTACTE” I ENS POSAREM EN CONTACTE AMB VOSTÈ.