Accidents


Essent un despatx generalista, MORERA ADVOCATS està especialitzat en l’àmbit de la responsabilitat civil derivada d’accidents de trànsit. Més de 30 anys d’experiència en el sector ens avala com un despatx especialitzat en portar totes les reclamacions derivades d’accidents de tràfic i les seves conseqüències.


QUÈ OFERIM?

- Tracte professional, proper i seriós.
- Primera consulta gratuita i sense cap compromís.
- No cobrem per les visites del client al despatx.
- Estudi de la viabilitat de la reclamació sense cap cost.
- Seguiment al detall de la seva reclamació ja sigui per via judicial o extrajudicial.
- Ens ocupem de tots els aspectes de la negociació amb la Companyia d’assegurances, vostè no ha de preocupar-se de res.
- Només tanquem un acord si el client ens autoritza, Vostè té, sempre, la última paraula. Nosaltres l’assessorarem en tot moment.


PASSOS A SEGUIR

- Comunicar l’accident a la seva companyia d’assegurances fent-li arribar la Declaració Amistosa d’accident si n’hi ha o bé mitjançant escrit.

- Aconseguir l’atestat de l’accident. La majoria de cops és a través de la Guàrdia Urbana. Si vostè no l’aconsegueix no es preocupi que nosaltres ho farem.

- En el cas que hi hagi testimonis de com es va produir l’accident convé que obtingui les seves dades personals d’identificació per si en un futur ens fes falta citar-los a judici.

- Si vostè ha resultat lesionat, li recomanem que guardi tota la documentació mèdica relativa a l’accident, així com rebuts o factures de totes les despeses que vostè tingui durant el seu procés de curació directament relacionades amb l’accident.

- En quant als danys materials que hagi pogut tenir el seu vehicle, si vostè carrega amb el cost de la reparació, guardi factura de la mateixa per a la seva posterior reclamació. Segons quina sigui la tipologia de l’accident entraran en joc els convenis entre companyies. En qualsevol cas, nosaltres l’informarem, també, sobre aquest aspecte.

- Contacti amb un advocat especialista. La seva companyia d’assegurances li oferirà un advocat però vostè té dret a designar l’advocat particular que li ofereixi més confiança. La majoria de pòlisses d’assegurances contenen una garantia de defensa jurídica que comporta que la seva companyia es farà càrrec, fins el límit d’aquesta cobertura, de les despeses (d’advocat, procurador, etc.) derivades de la seva reclamació.

PROCEDIMENT LEGAL

Panorama certament complicat és el que té davant una persona que ha estat víctima d’un accident de tràfic en el cas que el causant no hagi comès una imprudència greu (per exemple; conduir sota la influència de begudes alcohòliques o de drogues o amb excés de velocitat, etc.)

La reforma de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la circulació de Vehicles a Motor ha establert un procediment previ a la via judicial ( ja que els accidents amb lesions causades per imprudència lleu, han quedat fora del Codi Penal), que consisteix en una RECLAMACIÓ PRÈVIA A L’ASSEGURADORA DEL VEHICLE CAUSANT DE L’ACCIDENT.

Aquesta reclamació prèvia ha de tenir el següent contingut mínim:

1. Identificació i dades rellevants de qui reclama.
2. Descripció de les circumstàncies de l’accident.
3. Identificació del vehicle i del conductor causant de l’accident (si el reclamant les coneix, és clar.)
4. Tota la informació mèdica assistencial, pericial i de qualsevol tipus que tingui al seu abast la víctima de l’accident, o els seus hereus, que permeti la identificació del dany.

A partir de la recepció de la reclamació per part de l’assegurador, aquest disposa de un termini de 3 mesos per a presentar la seva oferta motivada d’indemnització, sempre que entengui acreditada la responsabilitat del seu assegurat en l’accident. Si no presentés aquesta oferta motivada dins del termini, per causes imputables a l’assegurador, haurà de pagar l’interès especial de demora previst a la Llei.

L’assegurador també pot fer una resposta motivada a la reclamació del perjudicat si entén que no està acreditada la culpa de l’accident, la seva realitat o l’abast del dany.


SI EL PERJUDICAT NO ESTÀ D'ACORD AMB L'OFERTA DE LA COMPANYIA DEL CAUSANT DE L’ACCIDENT POT:

1. De comú acord amb l’asseguradora del responsable, demanar informes pericials complementaris fins i tot a l’Institut de Medicina Legal i, sempre a càrrec de l’asseguradora del causant de l’accident.
2. Fer-ho sense acord de l’asseguradora, i, en aquest cas, serà a càrrec seu el cost. En qualsevol cas, aquesta sol·licitud d’un informe pericial complementari obligarà a la companyia a fer una nova oferta motivada en el termini d’un mes des de que se li va entregar el nou informe.
3. Si aquesta nova oferta tampoc satisfà al perjudicat, podrà anar a la via judicial civil, interposant la corresponent demanda contra l’asseguradora i el culpable de l’accident.

En qualsevol cas, cal tenir molt present que:

LA RECLAMACIÓ PRÈVIA A L’ASSEGURADORA INTERROMP EL TERMINI DE PRESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ PER A RECLAMAR JUDICIALMENT, QUE ÉS D’UN ANY.

NO S’ADMETRÀ CAP DEMANDA JUDICIAL CIVIL QUE NO ACOMPANYI ELS DOCUMENTS QUE ACREDITIN LA RECLAMACIÓ PRÈVIA A L’ASSEGURADORA I LA OFERTA O RESPOSTA MOTIVADA QUE HAGI REBUT EL PERJUDICAT DE L’ACCIDENT,

TOT AQUEST PROCEDIMENT NECESSITA L’ASSISTÈNCIA D’UN PROFESSIONAL EXPERT I EXPERIMENTAT EN LA MATÈRIA. A MORERA ADVOCATS, TROBARÀ L’ASSESSORAMENT SERIÓS I PROFESSIONAL QUE NECESSITA.

TRUQUI’NS SENSE CAP COMPROMÍS AL TELÈFON 93.215.30.20 O COMPLIMENTI EL FORMULARI QUE TROBARÀ A LA PESTANYA “CONTACTE” I ENS POSAREM EN CONTACTE AMB VOSTÈ.